Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Korzystanie z katalogów

Czytelniku!

Pisząc na adres: katalog[at]bg.agh.edu[dot]pl możesz uzyskać informację, czy Biblioteka posiada pozycję nie notowaną w katalogu online, wydaną przed 1992 r.

Informacje o zbiorach gromadzonych w Bibliotece Głównej oraz bibliotekach sieci Uczelni znajdują się w katalogach komputerowych oraz tradycyjnych.
 

Sposoby przeszukiwania katalogów podano poniżej.

 

Katalog komputerowy

Zawiera informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz zbiorach wybranych bibliotek wydziałowych. Obejmuje dzieła, które wpływają do Biblioteki od 1992 r., w niektórych przypadkach także wcześniejsze.

Sposoby przeszukiwania katalogu opisane są tutaj: katalog.agh.kzb.krakow.pl

Elektronicznie zamawiać można tylko książki z Magazynu Biblioteki - czyli te, które mają sygnatury rozpoczynające się cyfrą: I, II lub III - odbiór w ciągu 10 dni.

W odniesieniu do książek zlokalizowanych w Strefie Wolnego Dostępu nie działa zamawianie elektroniczne.

 

Elektroniczny katalog kartkowy

Wyszukiwanie kart katalogowych ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów lub w przypadku prac zbiorowych wg ich tytułów. Książki w tym katalogu mają sygnatury zaczynające się od I, II, III – oznacza to lokalizację książki w Magazynie Podstawowym Biblioteki. EKK obejmuje WYŁĄCZNIE zbiory Biblioteki Głównej.

W celu zamówienia książki należy wybrać przycisk Zamów tę pozycję" znajdujący się pod zeskanowaną kartą oraz wypełnić formularz zamówienia i wybrać miejsce odbioru.

 

Katalog rzeczowy kartkowy

Wyszukiwanie według haseł, zagadnień, tematów. Na książki z tego katalogu należy wypisać zamówienia – na rewersie z czerwonym paskiem i wrzucić do skrzynki na zamówienia.

 

Katalog rozpraw doktorskich bronionych w AGH

W Katalogu zbiorów bibliotecznych AGH dostępne są opisy biibliograficze wszystkich rozpraw doktorskich ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH. Są to przede wszystkim rozprawy bronione w AGH, począwszy od 1928 r.

Zamawianie rozpraw doktorskich możliwe jest jedynie w sposób tradycyjny (na rewersach) w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych. Korzystanie z dokumnetów możliwe jest wyłącznie na miejscu (bez możliwości kopiowania).

Wszystkie rozprawy doktorskie bronione w AGH od 2007 r. są także dostępne w wersji elektronicznej na terminalach w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych. Starsze rozprawy sa digitalizowane i stopniowo włączane do zbioru dokumentów elektronicznych dostępnych na terminalach.

Szczegółowe informacje o udostępnianiu i wyszukiwaniu rozpraw doktorskich bronionych w AGH

 

Katalog zbiorów kartograficznych

Katalog zbiorów kartograficznych obejmuje pozycje do roku 2007. Jest to tzw. katalog krzyżowy zwany też słownikowym. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie wg nazwisk autorów, opracowujących, redaktorów, oraz wg tytułów i haseł przedmiotowych.
Informacje o zbiorach kartograficznych, które wpłynęły do Biblioteki Głównej od 2008 roku dostępne są jedynie w Katalogu Komputerowym. Stopniowo będzie on uzupełniany o starsze wydawnictwa.
Zamawianie możliwe jest wyłącznie tradycyjnie po wypełnieniu rewersów w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych, II p., pok. 213.