Zapisy do Biblioteki

Do korzystania z wypożyczalń uprawnieni są :

 • pracownicy, doktoranci, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchacze studiów podyplomowych AGH
 • emerytowani pracownicy AGH
 • stażyści AGH,
 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innych publicznych uczelni Krakowa
 • doktoranci innych publicznych uczelni Krakowa
 • studenci studiów stacjonarnych publicznych szkół zawodowych, z którymi AGH ma zawartą umowę o współpracy
 • studenci zagraniczni uczestniczący w Programie Wymiany
 • pracownicy placówek naukowo - badawczych, uczelni publicznych i samorządowych placówek oświatowych Krakowa
 • pracownicy innych placówek naukowo-badawczych i uczelni publicznych, o ile mieszkają stale lub czasowo w Krakowie
 • biblioteki szkół wyższych i średnich, placówek naukowych i zakładów pracy Krakowa,
 • pozostali, na podstawie umowy zawartej między instytucją zatrudniającą a Biblioteką Główną AGH; szczegółowe zasady ustala Dyrektor Biblioteki

Kartą biblioteczną studenta każdej publicznej uczelni krakowskiej jest elektroniczna legitymacja studencka – po wcześniejszym zarejestrowaniu w Wypożyczalni.

Pozostali czytelnicy uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do wykupienia karty bibliotecznej.

Kartę w cenie 5 zł można zakupić w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (I p., pok. 121) lub Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (IIp., pok. 213), następnie należy ją zarejestrować w Wypożyczalni.

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni na podstawie odpowiedniej deklaracji, dowodu osobistego oraz w przypadku studentów – legitymacji studenckiej.

Wszyscy czytelnicy są indywidualnie rejestrowani w Wypożyczalni przy okienkach.

Zapisy studentów I roku studiów mają miejsce od października.

Studentom starszych lat przypominamy, że należy odnawiać konto w Wypożyczalni po przedłożeniu legitymacji studenckiej ważnej na bieżący rok akademicki.