Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zapisy do Biblioteki

Do wypożyczania książek uprawnieni są :
 
- pracownicy, doktoranci, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchacze studiów podyplomowych AGH
- emerytowani pracownicy AGH
- stażyści AGH
- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innych publicznych uczelni Krakowa
- doktoranci innych publicznych uczelni Krakowa
- studenci studiów stacjonarnych publicznych szkół zawodowych, z którymi AGH ma zawartą umowę o współpracy
- studenci zagraniczni uczestniczący w Programie Wymiany
- pracownicy placówek naukowo-badawczych, uczelni publicznych i samorządowych placówek oświatowych Krakowa
- pracownicy innych placówek naukowo-badawczych i uczelni publicznych, o ile mieszkają na stałe lub czasowo w Krakowie
- biblioteki szkół wyższych i średnich, placówek naukowych i zakładów pracy Krakowa
- pozostali, na podstawie umowy zawartej między instytucją zatrudniającą, a Biblioteką Główną AGH; szczegółowe zasady ustala Dyrektor Biblioteki
 
Kartą biblioteczną studenta każdej publicznej uczelni krakowskiej jest elektroniczna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja doktoranta – po wcześniejszym zarejestrowaniu w Wypożyczalni.
 
Pozostali czytelnicy uprawnieni do korzystania otrzymują kartę biblioteczną przy rejestracji.
 
Zapisy studentów, doktorantów i pracowników AGH odbywają się w Wypożyczalni na podstawie odpowiedniej deklaracji lub zdalnie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
Pracowników innych uczelni i instytucji oraz studentów innych uczelni zapraszamy do zapisu tradycyjnego na miejscu, w godzinach otwarcia Wypożyczalni
 
Zapisy studentów I roku studiów mają miejsce od października.
 
Studentom starszych lat przypominamy, że konto należy odnawiać na każdy nowy rok akademicki w Wypożyczalni po przedłożeniu legitymacji studenckiej ważnej na bieżący rok akademicki lub po zgłoszeniu mailowym na adres: udo[at]bg.agh.edu[dot]pl podając swoje dane i numer albumu.
Studenci innych uczelni odnawiają konto co semestr.
 
Zgodnie z Regulaminem Biblioteki Głównej i uczelnianej sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prawo do korzystania z czytelń mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną/czytelnika lub legitymację pracowniczą/studencką/doktoranta.
Kartę czytelnika, uprawniającą do korzystania z zasobów każdej czytelni Biblioteki Głównej AGH, można założyć w Czytelni Głównej, Wypożyczalni lub Informacji Katalogowej po podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu Regulaminu Biblioteki Głównej oraz wyrażeniu  zgody  na  rejestrację transakcji dokonywanych elektronicznie w programie ewidencji komputerowej.
 
Pełny tekst Regulaminu znajduje się po adresem http://www.bg.agh.edu.pl/pl/regulamin.