Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Agricola

Agricola to baza bibliograficzno-abstraktowa rejestrująca publikacje pochodzące z Narodowej Biblioteki Rolniczej należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA. Są to m.in. artykuły z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, raportów technicznych związanych z rolnictwem.