Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

arXiv

arXiv to portal gromadzący artykuły i książki elektroniczne z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologii kwantytatywnej oraz statystyki. Serwisem zarządzają pracownicy biblioteki Cornell University.