Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obiegówki

Potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką Główną można uzyskać po zwrocie wszystkich wypożyczonych książek i uregulowaniu ewentualnych zobowiązań finansowych:
- w formie elektronicznej – po wygenerowaniu przez studenta obiegówki w systemie USOS 
lub
- osobiście przy stanowiskach w holu Biblioteki (w godzinach otwarcia Wypożyczalni)