Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

OZS - kartografia - mapy i atlasy

Zbiory kartograficzne liczą 13.800 jednostek obliczeniowych (stan na 2009 rok). Oprócz bogatego zbioru map wieloarkuszowych (topograficznych i tematycznych Polski) w zasobach Biblioteki znajdują się także atlasy (ogólnogeograficzne, geotermiczne, geochemiczne), plany większych miast Polski, mapy geologiczne krajów sąsiadujacych, mapy przedstawiające wody powierzchniowe i podziemne na terenie Polski, mapy dokumentujące występowanie surowców skalnych i mineralnych Polski.

atlasy

mapy topograficzne

 • Mapa topograficzna Polski 1:10 000
 • Mapa topograficzna Polski 1:25 000
 • Mapa topograficzna Polski 1:50 000
 • Mapa topograficzna Polski 1:100 000
 • Mapa topograficzna Polski 1:200 000
 • Mapa topograficzna (powiatowa) 1:25 000

mapy tematyczne

   – obejmujące obszar całej Polski

serie zakończone:

 • Przeglądowa mapa geologiczna Polski 1:300 000
 • Przeglądowa mapa hydrogeologiczna Polski 1:300 000
 • Przeglądowa mapa geologiczno-inżynierska 1:300 000
 • Przeglądowa mapa geologiczna Polski 1:200 000
 • Przeglądowa mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000

serie wydawane na bieżąco:

 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000
 • Mapa geologiczno-gospodarcza Polski 1:50 000
 • Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000
 • Mapa sozologiczna Polski 1:50 000
 • Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000

   – dla poszczególnych regionów Polski

 • Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000
 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 (wyd. tymczasowe)
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000
 • Mapa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego 1:10 000

   – Mapa gleb Polski 1:300 000
   – Mapa surowców skalnych Polski 1:300 000