Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

OZS - kartografia - udostępnianie zbiorów

Informacje o zbiorach kartograficznych znajdują się w katalogu tradycyjnym i komputerowym.

 

Tradycyjny katalog krzyżowy (słownikowy)
Obejmuje informacje o zbiorach, które wpłynęły do Biblioteki Głównej do 2007 roku włącznie. Karty katalogowe umieszczone są w układzie alfabetycznym. Hasłami są nazwiska autorów, redaktorów, opracowujących oraz tytuły i hasła przedmiotowe (np. nazwy części świata, mórz, krajów, miejscowości, administracja, geologia, hydrogeologia, geochemia).

 

Katalog komputerowy
Obejmuje informacje o zbiorach, które wpłynęły do zbiorów Biblioteki Głównej od 2008 roku. Systematycznie jest uzupełniany o opisy wcześniej zgromadzonych dzieł.


* * *

Przed wypełnieniem rewersu należy sprawdzić w katalogu komputerowym i tradycyjnym (w Czytelni) czy poszukiwana pozycja znajduje się w zbiorach Biblioteki.

Zamówienia są realizowane na bieżąco.

Dla studentów i pracowników uczelni  istnieje możliwość wypożyczenia map na godzinne konsultacje celem realizacji zadań naukowych i/lub dydaktycznych.

 

 

Wzór rewersu