Academic Search Complete

Academic Search Complete na platformie EBSCOhost jest bazą multidyscyplinarną zawierającą pełne teksty artykułów z ponad 8 500 czasopism naukowych, w tym ponad 7 300 recenzowanych, oraz abstrakty z ponad 12 500 czasopism i ponad 13 000 innych publikacji (monografii, raportów, materiałów konferencyjnych itd.).