FAQ - Dostęp do e-źródeł (bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne)

 

Czy mogę korzystać ze zbiorów elektronicznych w bibliotece, jeżeli nie jestem studentem ani pracownikiem AGH?
Tak, jeżeli zezwala na to umowa licencyjna zawarta z wydawcą bazy. Korzystanie z e-źródeł jest dozwolone w celach naukowych, badawczych lub dydaktycznych, natomiast nie może służyć celom komercyjnym. Pierwszeństwo mają pracownicy i studenci AGH.

Czy dostęp do źródeł elektronicznych jest płatny?
Pracownicy i studenci państwowych krakowskich uczelni mogą korzystać ze źródeł elektronicznych bezpłatnie. Dostęp dla pracowników i studentów z innych instytucji jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Czy mogę korzystać z e-źródeł z mojego komputera domowego?
Pracownicy, doktoranci i studenci AGH posiadający aktywne konto biblioteczne mogą korzystać ze źródeł elektronicznych z komputerów domowych, pod warunkiem, że umowa licencyjna na to zezwala.

Czy mogę kopiować artykuły i książki ze zbiorów elektronicznych biblioteki?
Udostępniane zasoby są chronione prawem autorskim. Kopiowanie (drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) jest dozwolone w celach naukowych lub dydaktycznych pod warunkiem przestrzegania wymogów umów licencyjnych i ochrony praw autorskich.
Licencje zabraniają kopiowania całych zeszytów danego czasopisma i całych książek, tworzenia lokalnych archiwów, używania programów automatycznie ściągających (spiderów), wykorzystywania e-źródeł w celach komercyjnych.

Czy wszystkie źródła elektroniczne są dostępne z komputerów domowych?
Wykaz dostępnych e-źródeł znajduje się tutaj.

Gdzie można coś wydrukować lub zrobić kserokopię?
W Czytelni Oddziału Informacji Naukowej oraz w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych można odpłatnie wydrukować wyniki przeszukiwania e-źródeł zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Na terenie biblioteki znajdują się płatne kserografy samoobsługowe. Karty magnetyczne do kserografów można kupić na Portierni.

Gdzie można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu?
Komputery z dostępem do Internetu znajdują się w Czytelni Głównej, Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Czytelni Oddziału Informacji Naukowej. Pierwszeństwo korzystania mają osoby prowadzące poszukiwania w e-zasobach.