Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Samodzielna Sekcja ds. Współpracy Międzybibliotecznej i Kontroli Zbiorów BG

kierownik   telefon

mgr Zofia Pawłowska

Poczta BG 12 617 32 16
pracownicy

mgr Monika Dylowicz

Poczta BG 12 617 32 16

mgr Karolina Forma

Poczta BG

12 617 32 16

mgr Irena Fulara

Poczta BG

12 617 32 14

Renata Piasecka

Poczta BG

12 617 32 16

mgr Agnieszka Zych

Poczta BG

12 617 32 14