Samodzielna Sekcja ds. Bibliotek Sieci i Kontroli Zbiorów BG


II piętro, pok. 207, 208, tel. 12 617 32 16
zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Do zadań Sekcji należy:

  • Sprawowanie opieki merytorycznej nad funkcjonowaniem bibliotek tworzących system biblioteczno-informacyjny Uczelni, w szczególności czuwanie nad aktualnością i kompletnością przepisów prawnych związanych z ich działalnością, prowadzenie instruktażu przywarsztatowego, organizowanie zebrań i szkoleń dla pracowników bibliotek sieci, okresowe wizytacje.
  • Udział w pracach koncepcyjnych związanych z realizacją modelu bibliotek wydziałowych  w zakresie scalania zbiorów, organizacji i koordynacji komputeryzacji procesów bibliotecznych w oparciu o system VTLS/VIRTUA.
  • Formalna weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją i inwentaryzacją zbiorów w bibliotekach sieci.
  • Współpraca ze wszystkimi oddziałami/sekcjami BG w zakresie działań na rzecz bibliotek sieci, dbanie o aktualność źródeł informacji o zasobach i działaniu bibliotek.
  • Przeprowadzanie i czuwanie nad przebiegiem ciągłej inwentaryzacji ilościowej i majątkowej zbiorów Biblioteki Głównej, w tym wyjaśnianie wszelkich niezgodności w zapisach ewidencji sumarycznej i jednostkowej ze stanem faktycznym, przygotowywanie propozycji  rocznych planów i sprawozdań z kontroli zbiorów BG.
  • Weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją zbiorów BG.

 

Logo BG

Samodzielna Sekcja ds. Bibliotek Sieci
i Kontroli Zbiorów BG

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

II piętro, pok. 207, 208
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 6173216,  fax 12 6341404

e-mail: zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl