Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekcja Wsparcia Informatycznego - pracownicy

 

kierownik   telefon

mgr Dariusz Czaplicki

Poczta BG

12 617 32 26

pracownicy

mgr Anna Gruca

Poczta BG 12 617 32 22

mgr Bogusława Macheta

Poczta 12 617 32 26

mgr inż. Anna Rensz

Poczta BG 12 617 32 22
pracownicy inż.-techn.

mgr Barbara Balicka

Poczta BG

12 617 32 26

dr Mirosław Luśtyk

Poczta BG 12 617 36 03

mgr Kamil Panaś

Poczta BG 12 617 32 26

Jacek Rzepczyński

Poczta BG 12 617 32 22