Samodzielna Sekcja Komputeryzacji - pracownicy

 

kierownik   telefon

mgr Dariusz Czaplicki

Poczta BG

12 617 32 22

pracownicy

mgr Anna Gruca

Poczta BG 12 617 32 26

mgr Bogusława Macheta

Poczta 12 617 32 26

mgr inż. Anna Rensz

Poczta BG 12 617 32 26

mgr Michał Uchman

Poczta BG 12 617 32 22
pracownicy inż.-techn.

mgr Barbara Balicka

Poczta BG

12 617 32 26

dr Mirosław Luśtyk

Poczta BG 12 617 36 03

Jacek Rzepczyński

Poczta BG 12 617 32 22