Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Magazynów - Kolekcja Historyczna

Kolekcję Historyczną BG AGH stanowią:

  • starodruki;
  • druki XIX wieczne z zakresu nauk technicznych;
  • publikacje książkowe wydane w latach 1901-1945 ze szczególnie uwzględnieniem dziedzin wiedzy reprezentowanych w AGH;
  • czasopisma wydane do 1945 r.;
  • zbiory kartograficzne wydane do 1945 r.;
  • wybrane publikacje posiadające cenne znaki własnościowe;
  • inne zasoby biblioteczne stanowiące wyjątkową wartość dla dziedzictwa narodowego

Materiały wchodzące w skład Kolekcji Historycznej są gromadzone, ewidencjonowane, opracowywane oraz przechowywane w pomieszczeniach do tego przystosowanych.