Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Magazynów - pracownicy

kierownik   telefon

mgr Justyna Korczak

Poczta BG 12 617 32 91

pracownicy

Ewa Chmurzyńska

Poczta BG 12 617 32 23

mgr Violetta Dańko

Poczta BG 12 617 32 23

mgr Paweł Liszka

Poczta BG 12 617 32 19

Renata Rzepczyńska

Poczta BG 12 617 32 19

mgr Anna Sałęga

Poczta BG 12 617 32 23

Dorota Trojnarska

Poczta BG 12 617 32 23

Beata Ulman

Poczta BG 12 617 32 19

Maria Woźniak

Poczta BG 12 617 32 23