Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Udostępniania Zbiorów - pracownicy

kierownik   telefon

mgr Monika Szuman

Poczta BG 12 617 32 91
pracownicy

mgr inż. Magdalena Byczkowska

Poczta BG 12 617 32 12

lic. Anna Dobosz

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Jolanta Dybała

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Magdalena Kawala

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Justyna Kwiecień

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Dominik Lach

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Paweł Łapucha

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Paweł Nowaczyk

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Agata Panajotidis

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Krystyna Pawłowska

Poczta BG 12 617 32 12

Barbara Pokora

Poczta BG 12 617 20 34

mgr Bożena Rzeszutek

Poczta BG 12 617 32 12

mgr inż. Renata Witkowicz

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Paweł Włodarczyk

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Dominik Woźniak

Poczta BG 12 617 32 12

mgr Wioleta Żarów

Poczta BG 12 617 32 12

 

12 617 32 12