Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - pracownicy

kierownik   telefon

mgr Marta Urbaniec

Poczta BG 12 617 32 21
pracownicy

mgr Agnieszka Bylica

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Edyta Czekaj

Poczta BG 12 617 39 16
         mgr Karolina Imiołek-Stachura Poczta BG 12 617 21 38

mgr Bożena Kłębek

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Małgorzata Krawczyk

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Barbara Luśtyk

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Mazur

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Pałka

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Serafin

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Katarzyna Tomczyk

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Anna Wyroba

Poczta BG 12 617 32 20