Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów


I piętro, pok. 102-109, tel. 12 617 32 18, 12 617 32 20, 12 617 32 21, 12 617 39 16, 12 617 21 38
 
 

Do zadań Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:

 • zakup książek i prenumerata czasopism (polskich i zagranicznych) do zbiorów BG oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tym związanych;
 • zakup książek do zbioru Biblioteki Beletrystycznej
 • wymiana książek i czasopism krajowych i zagranicznych;
 • uzupełnianie księgozbioru w ramach pozyskiwanych darów;
 • organizacja dostępu do elektronicznych zasobów książek;
 • typowanie nabytków bibliotecznych dla poszczególnych jednostek BG w celu uzupełniania ich księgozbioru służbowego (podręcznego);
 • wyznaczanie książek do Strefy Wolnego Dostępu oraz Czytelni Głównej;
 • gospodarka drukami zbędnymi;
 • ewidencja i prowadzenie ksiąg akcesyjnych księgozbioru;
 • prowadzenie ewidencji wydawnictw ciągłych;
 • opracowanie formalne księgozbioru BG i innych jednostek organizacyjnych AGH (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe);
 • opracowanie przedmiotowe w języku haseł przedmiotowych KABA księgozbioru BG i innych jednostek organizacyjnych AGH (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne); 
 • udział w tworzeniu katalogu centralnego NUKAT;
 • opracowanie formalne i przedmiotowe księgozbioru Biblioteki Beletrystycznej;
 • opieka nad katalogami kartkowymi (Katalog Kartkowy BG AGH, katalog rzeczowy wg UKD) oraz ich melioracja;
 • prowadzenie inwentarzy zbiorów zwartych BG w formie tradycyjnej oraz elektronicznej;
 • prace związane z ubytkowaniem zbiorów;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących zakup, wymianę, dary i ubytki księgozbioru;
 • działalność dydaktyczna - szkolenia bibliotekarzy BG oraz bibliotekarzy sieci AGH, praktyki zawodowe dla bibliotekarzy spoza AGH, szkolenia dla studentów AGH oraz studentów studiów bibliotekoznawczych.

 

 

 

Logo BG

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

I piętro, pok. 102-109
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 32 18, 12 617 32 20, 12 617 32 21, 12 617 39 16

e-mail: kontakt.ogo[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl