Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Informacji Naukowej - pracownicy

kierownik   telefon

mgr Anna Chadaj

Poczta BG 12 617 32 43
12 617 32 15
pracownicy

mgr Paulina Iskrzycka-Mysiak

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Monika Kucharczyk-Kubacka

Poczta BG 12 617 32 15

dr Sabina Olszyk

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Danuta Ryś

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Hieronim Sieński

Poczta BG 12 617 32 15

mgr inż. Katarzyna Sikorska-Kościółek

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Justyna Stanek-Kapcia

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Dominika Święch

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Lidia Uchman

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Magdalena Wadowiec

Poczta BG 12 617 32 15

mgr Mariusz Wijas

Poczta BG 12 617 32 15

          mgr Magdalena Zabawa

Poczta BG 12 617 32 15