Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Informacji Naukowej - szkolenia

Szkolenia dla studentów 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prowadzą szkolenia w zakresie korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej (drukowanych i elektronicznych źródeł informacji) oraz sporządzania bibliografii załącznikowych dla różnych typów dokumentów (m.in. książka, fragment książki, artykuł, norma, patent, mapa).  Szkolenia prowadzone są dla studentów stacjonarnych I i II stopnia pod nazwą Specjalistyczne źródła informacji.

Więcej informacji i materiały do pobrania

 

 


Zwiedzanie Biblioteki 

Istnieje możliwość oprowadzania zorganizowanych grup po Bibliotece Głównej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej