Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP)

09.02.2023

16 stycznia 2023 r. udostępniona została Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP). Produkt jest efektem współpracy Biblioteki Głównej oraz Centrum Rozwiązań Informatycznych i stanowi kontynuację Bibliografii Publikacji Pracowników AGH. Pełną funkcjonalność bazy można sprawdzić po zalogowaniu (dane logowania jak do poczty AGH).

W obecnej wersji uruchomione zostały moduły: Autorzy, Publikacje, Wykazy (czasopism, wydawców i konferencji). Zastosowanie takiego podziału umożliwia szybkie wyszukanie niezbędnych informacji dotyczących dorobku publikacyjnego pracowników AGH. Dodatkowo w modułach Autorzy oraz Publikacje zastosowane zostały fasety dające możliwość zawężenia wyników m.in. do roku wydania, dyscyplin reprezentowanych przez autora, typów publikacji, słów kluczowych itp. Moduł Wykazy, dostępny dla zalogowanych użytkowników, umożliwia m.in. sprawdzenie liczby punktów (zgodnych z wykazami MEiN) oraz wskaźników bibliometrycznych (m.in. IF, SNIP, SJR) nie tylko bieżących ale również z lat poprzednich.

W Bazie Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP) zmieniony został sposób prezentacji danych dotyczących publikacji. Oprócz opisu bibliograficznego użytkownicy mają dostęp do szczegółowych danych bibliometrycznych oraz informacji w jakich innych bazach referencyjnych, polskich i zagranicznych, praca została zarejestrowana. Dzięki połączeniu z systemami zewnętrznymi możliwe jest sprawdzenie liczby cytowań w bazach: Scopus, Google Scholar, CrossRef, Open Citations. Zaprezentowany został również parametr PlumX metrics, wskazujący na obecność opisu publikacji w mediach społecznościowych. Przy każdej z prac zamieszczone zostały informacje o złożonych przez autorów oświadczeniach: o przypisaniu pracy do dyscypliny oraz o udziałach procentowych w publikacji. Ponadto BaDAP umożliwia przekształcenie opisu publikacji autora na wybrany styl cytowania (opcja cytuj) oraz podgląd bibliografii załącznikowej publikacji pobranej z baz Scopus, CrossRef i Open Citations.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych modułów oraz funkcjonalności. Pytania, uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres badap[at]agh.edu[dot]pl