Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Raporty cytowań

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na raporty cytowań dla pracowników naukowych w oparciu o dostępne e-źródła:
 
  • wg opcji Search – wyszukujemy cytowania publikacji, w których źródło cytowane i cytujące jest indeksowane w bazie WoS lub
  • wg opcji Cited Reference Search – wyszukujemy również cytowania publikacji, w których źródło cytujące jest indeksowane w bazie, lecz źródło cytowane nie.
  • wg opcji Search – wyszukujemy cytowania publikacji, w których źródło cytowane i cytujące jest indeksowane w bazie Scopus i/lub
  • wg opcji Secondary Documents – wyszukujemy cytowania publikacji, w których źródło cytujące jest indeksowane w bazie, lecz źródło cytowane nie.
Uwaga! Wyszukując wg opcji Cited Reference Search i Secondary Documents znajdziemy również cytowania publikacji, które zostały zacytowane błędnie lub bez pełnych danych bibliograficznych i nie są widoczne przy przeszukiwaniu bazy poprzez Search.
 
Kwerenda może obejmować m.in. wyszukiwanie cytowań publikacji z uwzględnieniem lub wykluczeniem autocytowań, sprawdzenie indeksu Hirscha, wskaźnika Impact Factor (IF) dla tytułów czasopism, wyliczenie wartości sumarycznego IF.
 
Na życzenie pracownika możemy uzupełnić wykaz o aktualną punktację MEiN oraz wyszukać cytowania również na podstawie innych baz :
  • BazTech (baza rejestrująca polską literaturę naukowo-techniczną)
  • BazEkon (polska baza z zakresu nauk ekonomicznych)
  • CEJSH (baza rejestrująca literaturę z Europy Środkowo-Wschodniej z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych)
  • Google Scholar (wskazane posiadanie przez pracownika profilu w Google Scholar)  
 
Uwaga: Podstawą do przygotowania raportu jest wykaz publikacji zarejestrowanych w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH lub wykaz publikacji dostarczony przez autora.