Wiley Online Library

Dostęp do 1403 pełnotekstowych czasopism, m. in. z dziedziny chemii, ekonomii, informatyki, nauk o ziemi i środowisku, edukacji, inżynierii, prawa, nauk biologicznych i medycznych, matematyki, statystyki, fizyki, astronomii, psychologii, nauk społecznych i humanistycznych (bieżące roczniki oraz archiwa od 1997 r.) oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015. 

Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. 

Czasopisma i książki są udostępniane na platformie Wiley Online Library Publikacje dostępne w ramach krajowej licencji akademickiej, oznaczone są otwartą kłódką.

Pełna informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka


Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.