Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Konferencja „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - nowe obszary działania” 12-13 września 2019 r.

Baner informacyjny

W dniach 12-13 września 2019 r. odbyła się jubileuszowa konferencja Biblioteki Głównej AGH, pod patronatem JM Rektora AGH prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki, „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - nowe obszary działania”.

 

Konferencja skierowana była do środowiska bibliotekarzy szkół wyższych z całej Polski, jak i pracowników naukowych zainteresowanych tematyką biblioteki akademickiej jako istotnego ogniwa procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego. Wydarzenie było okazją do zacieśniania więzi zawodowych oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań wzmacniających rolę biblioteki w uczelni. 

Poszukiwanie nowych ofert bibliotek dla społeczności akademickiej - wobec wyczerpywania się, a przynajmniej coraz mniejszego znaczenia, formuły gromadzenia, opracowania i udostępniania tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w uczelniach technicznych - wydaje się w obecnej sytuacji rozwoju technologii informatycznych koniecznością.

Problemy i zagadnienia omówione w zgłoszonych referatach dotyczyły:

  • roli biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych,
  • społeczności akademickiej, uczelni jako zbiorowego klienta biblioteki.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji zawierającej materiały konferencyjne w formie drukowanej.

Część konferencyjna odbyła się w sali audytoryjnej nowoczesnego Centrum Ceramiki AGH, pawilon B- 8, natomiast rejestracja uczestników, połączona ze zwiedzaniem naszej biblioteki oraz konsultacjami z wydawcami źródeł elektronicznych i baz danych miała miejsce w Bibliotece Głównej AGH, pawilon U-1.

Szczegółowe informacje oraz relacja z konferencji dostępne są na stronie https://konferencja.bg.agh.edu.pl/2019/