Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący obchody stulecia BG AGH

16.03.2022

W grudniu 2021 r. został ogłoszony konkurs na najlepszy plakat promujący obchody stulecia Biblioteki. Celem akcji była promocja Jubileuszu Biblioteki oraz organizowanych z tej okazji wydarzeń w społeczności akademickiej.
Wyboru 3 zwycięskich projektów spośród 30 nadesłanych prac studentów oraz doktorantów z uczelni z różnych części Polski dokonało jury w składzie: dr Stanisław Skórka - dyrektor BG, mgr Agnieszka Podrazik - z-ca dyrektora BG i koordynator obchodów 100-lecia, mgr Marta Urbaniec - sekretarz komitetu organizacyjnego.

Konkurs został rozstrzygnięty 12 marca 2022 r.        
                                                          
        

 Nagrodzone projekty

1 miejsce
 
Nagroda I
 
Daria Cegiełka - Uniwersytet Jagielloński
 
Laureatka tak pisze o swoim projekcie: Głównym motywem jubileuszowego plakatu jest przestrzeń – rozumiana zarówno w sposób dosłowny (regał, stoły), jak i metaforyczny (przestrzeń do nauki, spotkań, rozwoju). Układ biblioteki, widziany z lotu ptaka, tworzy liczbę 100. Wyróżniona na żółto (kolor BG AGH) fraza „my” sygnalizuje, że w tworzenie tej przestrzeni zaangażowani są nie tylko pracownicy biblioteki, ale także jej użytkownicy (odbiorcy plakatu). Zaangażowanie użytkowników biblioteki w jubileusz (ich niezbędną rolę) podkreśla także żółta kropka (czytelnik), która wraz z regałem tworzy cyfrę 1. Umieszczony w dolnej części QR kod, nawiązujący detalami do logo biblioteki, pozwala odbiorcom plakatu na szybkie zapoznanie się z harmonogramem obchodów stulecia i dołączenie do świętowania jubileuszu.
 

 

2 miejsce
 
Nagroda II
 
Weronika Szymańska - Uniwersytet Pedagogiczny
 
(…) Stosując matematyczne odpowiedniki liczby 100, nawiązałam do technicznego profilu Biblioteki, a zawierając w projektach słowo „razem” chciałam zwrócić uwagę na to, że biblioteka to nie tylko miejsce, ale także ludzie, którzy ją tworzą.
 

 

3 miejsce
 
Nagroda III
 
Victoria Frechet - Uniwersytet Jagielloński
 
Projekt (…) nawiązuje do architektury budynku instytucji. Fasada składająca się z geometrycznych form w odcieniach niebieskich i żółtych, będących częścią identyfikacji wizualnej biblioteki (…) Lekka przezroczystość dat stanowi symbol przemijającego czasu. Z kolei wyraźna liczba 100 wskazuje na istotę tego okresu oraz istotę samej biblioteki. 
 
 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18. marca 2022 o godzinie 13.00 w BG AGH. Nagrody - tablety graficzne firmy Wacom (I i II miejsce) ufundował nasz sponsor – PIXONET Spółka z o.o.

Nagrody wręczył pan Dyrektor BG dr Stanisław Skórka. 

Na zdjęciach laureatki I i III miejsca.
 
Wręczenie nagród

Od lewej zdobywczyni I miejsca – Daria Cegiełka oraz laureatka III miejsca - Victoria Frechet.

Wręczenie nagród

Od lewej: Victoria Frechet, Dyrektor BG dr Stanisław Skórka, Daria Cegiełka.

Wręczenie nagród

Od lewej: Zastępca Dyrektora BG Agnieszka Podrazik, Daria Cegiełka, Victoria Frechet, sekretarz komitetu organizacyjnego Marta Urbaniec.

 
sponsor