ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct to multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza publikacji wydawnictwa Elsevier, reprezentująca dziedziny takie jak:

  • physical sciences and engineering
  • life sciences
  • health sciences
  • social sciences and humanities
 
W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie Science Direct udostępniane są pełnotekstowe czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.
 
Dostęp obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, a także wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. 

Licencja obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

 


Szczegółowa informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Od 2019 roku z licencji krajowej zostało wykluczonych ok. 220 tytułów czasopism. Wykaz czasopism wycofanych z licencji akademickiej w 2019 roku

 

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 został uruchomiony Program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier

 

Nagrane webinaria:

ScienceDirect - Publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki

ScienceDirect - Jak być na bieżąco z nowościami

Science Direct - Wyszukiwanie zaawansowane

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.