Taylor & Francis eBooks

Taylor & Francis eBooks to kolekcja wybranych pełnotekstowych książek zagranicznych. Tematyka książek obejmuje między innymi: chemię, fizykę, informatykę, inżynierię, bioinżynierię, elektronikę, matematykę.
 
Dostęp do kolekcji jest wykupiony do 31.12.2021r.