Wyszukiwarka naukowa EBSCO EDS vs Google - porównanie wyników wyszukiwania. Przewodnik wideo

 
Próba porównania dwóch wyszukiwarek materiałów naukowych: wyszukiwarki naukowej EBSCO oraz Google Scholar, a także analiza sposobów wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego, omówienie opcji ograniczania wyników, metadanych użytych do opisu materiałów oraz rankingów trafności, które decydują o kolejności występowania wyników na liście.