Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons - webinar

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons, adresowane głównie do redakcji czasopism naukowych wydawanych przez instytuty badawcze.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2020 w godzinach 11.00 - 14.30.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

SESJA I: 11.00-12.30
 
– otwarty dostęp – zalety,
– przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
– wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
– Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
– procedura przystąpienia do platformy, umowa,
– wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
– wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
 
SESJA II: 13.00-14.30
 
– wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
– prawo autorskie w kontekście licencji CC,
– przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Więcej informacji i rejestracja