SciFinder-n - nowa wersja platformy SciFinder jest już dostępna.

26.06.2020

Informujemy, że SciFinder-n - nowa wersja platformy SciFinder jest już dostępna. 

Nowa platforma oferuje więcej możliwości wyszukiwania, filtrowania i analizy wyników w najobszerniejszym źródle informacji z dziedziny chemii i nauk pokrewnych.

Dostęp

Wyniki wyszukiwań, zapisane na dotychczasowej platformie SciFinder można przenieść (więcej informacji w instrukcji przeniesienia zapisanych wyników wyszukiwań (answer sets) na nową platformę Sci-Finder-n). 

Zapraszamy do skorzystania z serii webinariów na temat nowej platformy SciFinder-n prowadzonych przez przedstawicieli wydawcy w języku angielskim. (więcej informacji).

SciFinder to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych z wyselekcjonowanych czasopism chemicznych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów. Pod względem tematycznym, oprócz nauk chemicznych, doskonale reprezentuje również nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele zagadnień technologicznych.