Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ASTM STANDARDS (baza archiwalna)

Biblioteka Główna AGH posiada w swoich zbiorach zbiory norm amerykańskich ASTM.  Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) jest najważniejszą organizacją ustalającą normy w Stanach Zjednoczonych. ASTM opracowuje i rozpowszechnia normy dotyczące materiałów, wyrobów, systemów i usług wykorzystywanych w budownictwie, produkcji i transporcie. Są one stosowane i uznawane na całym świecie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, testowaniu materiałów, w oparciu o nie działają systemy jakości oraz wymiana handlowa. Normy ASTM można wyszukać bezpośrednio na stronie organizacji ASTM.

Zasięg chronologiczny: 2002-2003 (wybór), 2006 (wybór), 2009-2010 (wyd. kompletne), 2015 (wyd. kompletne), 2017-2021 (wybór)

Wydawca: ASTM

Język: angielski

Rodzaj informacji: pełnotekstowa

Kryteria wyszukiwawcze: numer normy, słowa z tytułu lub streszczenia, słowa kluczowe

Wykazy dostępnych norm sporządzone są chronologicznie według lat ukazywania się norm w postaci wydań zbiorczych (ASTM Book of Standards).
Aby upewnić się czy dana norma lub jej starsze wydanie znajduje się w Bibliotece należy sprawdzić wszystkie wykazy.
 
 
 
 
 
 
 
ASTM Book of Standards 2020