Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

FAQ - Dostęp do e-źródeł (bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne)

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do e-zasobów?
Dostęp do e-zasobów mają wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci AGH posiadający aktywne konto biblioteczne na bieżący rok akademicki.

W sieci uczelnianej, na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej, nie jest wymagane logowanie. Dostęp spoza sieci uczelnianej (np. z domu) wymaga zalogowania się na konto biblioteczne. Pracownicy, doktoranci i studenci AGH posiadający aktywne konto biblioteczne mogą korzystać ze źródeł elektronicznych zdalnie, pod warunkiem, że umowa licencyjna na to zezwala.

Jeśli konto czytelnika nie jest aktywne, prosimy o przesłanie maila z prośbą o jego aktywację na adres udo[at]bg.agh.edu[dot]pl. W mailu proszę podać nr karty bibliotecznej/legitymacji studenta lub doktoranta oraz swoje imię i nazwisko.

Informacje jak korzystać z e-zasobów oraz linki do e-źródeł (w układzie alfabetycznym i dziedzinowym) są dostępne na stronie Biblioteki Głównej w zakładce E-źródła i katalogi.

W razie pytań dotyczących korzystania z poszczególnych e-źródeł prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej (tel. 12 617 32 15, email: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl)

Czy mogę kopiować artykuły i książki ze zbiorów elektronicznych biblioteki?
Udostępniane zasoby są chronione prawem autorskim. Kopiowanie (drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) jest dozwolone w celach naukowych lub dydaktycznych pod warunkiem przestrzegania wymogów umów licencyjnych i ochrony praw autorskich.
Licencje zabraniają kopiowania całych zeszytów danego czasopisma i całych książek, tworzenia lokalnych archiwów, używania programów automatycznie ściągających (spiderów), wykorzystywania e-źródeł w celach komercyjnych.

Czy wszystkie źródła elektroniczne są dostępne z komputerów domowych?
Bazy, do których dostęp z domu nie jest możliwy, oznaczone są na wykazie e-źródeł ikoną źródło o ograniczonym dostępie. Bazy te są dostępne w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych lub w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (szczegółowa informacja jest podana w opisie danej bazy).