Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGRIS

Baza danych AGRIS-FAO tworzona jest od 1971 r. pod auspicjami FAO przez 158 krajów i 29 międzynarodowych organizacji. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez CBR oraz 12 ośrodków naukowych i akademickich. Zawartość tej bazy wyznacza tematyka szeroko pojętego rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Do dyspozycji wyszukujących są opisy bibliograficzne wraz z abstraktami począwszy od 1975 r., aktualizowane kwartalnie.

Wydawca: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Język: angielski