Active Library on Corrosion CD ROM Ed.

Pełnotekstowa baza opracowana przez Elsevier Science Publishers B.V., we współpracy z National Association of Corrosion Engineers (NACE). Zawiera dużą ilość praktycznych wiadomości z dziedziny zapobiegania, rozpoznawania objawów i walki z korozją. Pozwala na dokonywanie obliczeń przy zastosowaniu zmiennych parametrów (np. rodzaj środowiska, rodzaj korozji, czynnik korodujący).

W bazie opublikowano w całości teksty n/w pozycji :

  1. Landrum R.J.: A corrosion aid for the designer.
  2. Morgan J.H.: Cathodic protection.
  3. Munger C.C.: Corrosion prevention by protective coatings.
  4. Corrosion inhibitors.

Wydawca: Elsevier NACE

Baza dostępna w Oddziale Informacji Naukowej.