Dostęp do publikacji Taylor & Francis Group związanych z COVID-19

04.05.2020
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wydawnictwo Taylor & Francis Group umożliwiło scentralizowany, otwarty dostęp do artykułów czasopism oraz rozdziałów książek z tego zakresu:
 
 
Dodatkowo firma F1000Research (obecnie część Taylor & Francis Group) stworzyła dedykowaną platformę do szybkiego rozpowszechniania najnowszych badań związanych z koronawirusem, w tym wstępnych wersji artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane w czasopismach naukowych: