Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Project Muse - książki online w wolnym dostępie

21.04.2020

Platforma Project Muse oferuje dostęp na zasadzie open access do ok. 2 tys. książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a ze względu na Covid -19 - dodatkowo czasowy dostęp do prawie 250 tys. książek od ponad 200 wydawnictw uniwersyteckich i towarzystw naukowych.

Dostęp

Project Muse udostęnia również w swoim portalu zasoby dotyczące nauczania online - około 40 ebooków oraz publikacje na temat COVID-19.