Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nowości w zbiorach - książki zagraniczne

19.02.2020

Od 2020r., ulega zmianie prezentacja nowych książek zagranicznych, które wpłynęły do zasobów Biblioteki. Na stronie katalogu Biblioteki została przygotowana faseta: "Nowości: nowości - książki zagraniczne", gdzie można zapoznać się z tytułami książek, które pojawiły się w zbiorach. Opis katalogowy tych pozycji zawiera dodatkowo pliki ze streszczeniem, spisem treści i zdjęciem okładki. Ponadto na stronie domowej Biblioteki znajduje się link „Nowości wydawnicze”, który bezpośrednio kieruje do tej kolekcji w katalogu.