Modyfikowane chemicznie bentonity ze złoża w Kopernicy (Słowacja) jako nowy typ sorbentów, ziem odbarwiających i kompozytów organomineralnych

Data obrony: 
16.12.2019
Autor: 
Agnieszka Klimek
Tytuł: 
Modyfikowane chemicznie bentonity ze złoża w Kopernicy (Słowacja) jako nowy typ sorbentów, ziem odbarwiających i kompozytów organomineralnych