Ocena geologicznych uwarunkowań inwestycji geotermalnych przy wykorzystaniu modelowania numerycznego na przykładzie utworów jury dolnej w niecce szczecińsko-mogileńsko-łódzkiej

Data obrony: 
02.12.2019
Autor: 
Anna Wachowicz-Pyzik
Tytuł: 
Ocena geologicznych uwarunkowań inwestycji geotermalnych przy wykorzystaniu modelowania numerycznego na przykładzie utworów jury dolnej w niecce szczecińsko-mogileńsko-łódzkiej