Zapisy studentów I-go roku AGH

17.09.2019
Studenci I-go roku naszej Uczelni (studia I-go i II-go stopnia), którzy chcą wypożyczać książki do domu, 
mogą dokonać wpisu do Wypożyczalni indywidualnie od 30 września 2019 r.
Przy zapisie wymagane jest przedłożenie do wglądu dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej.
 
Szkolenie w formie e-learningu znajduje się pod adresem:
upel.agh.edu.pl/haslo – generowanie hasła
upel.agh.edu.pl/bg – zapis na szkolenie