Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Publons - platforma dla autorów i recenzentów

29.04.2019

Publons to bezpłatna platforma dla autorów i recenzentów umożliwiająca naukowcom udostępnianie, omawianie i uznawanie recenzji. Służy również do wyszukiwania recenzentów. Z platformy korzystają tacy wydawcy jak m.in. Springer Nature, Wiley, Taylor and Francis Group, IOP Publisher, Wolters Kluwer, Royal Society of Chemistry.

Od kwietnia 2019 r. Publons został połączony z serwisem ResearcherID zawierającym profile naukowe z publikacjami z bazy Web of Science, dzięki czemu Publons zawiera obecnie również informacje o publikacjach. Numery identyfikatorów ResearcherID pozostały bez zmian, a wszelkie dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID automatycznie przekierowują do odpowiedniej strony na platformie Publons. Dane do logowania w Publons są takie same jak w przypadku ResearcherID oraz innych produktów firmy Clarivate Analytics. 

 

Przed rejestracją w Publons warto sprawdzić, czy w Web of Science nie istnieje automatycznie utworzony dla Państwa profil autora, który można będzie zweryfikować, a dane przesłać do Publons.

Jak wyszukać i uzupełnić profil autora w bazie Web of Science Core Collection?

 
 
 Nowe publikacje do profilu można dodawać z poziomu Private Dashboard po wybraniu zakładki Publications poprzez:
  • import publikacji z Web of Science,
  • synchronizację z profilem ORCID,
  • wyszukanie publikacji za pomocą identyfikatora (DOI, PubMed ID, arXiv) lub tytułu publikacji i import metadanych,
  • import rekordów bibliograficznych w formacie RIS, CSV lub BibTex.