Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Agregator CEON

Agregator CEON to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia większą widoczność zbiorów, szerszą dostępność i łatwiejsze przeszukiwanie.