Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zanim złożysz rozprawę doktorską

 

1. Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie ustalenia zasad i procedur gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo_Hutniczej (2021-05-07) 

2. Wykaz obowiązkowych dokumentów składanych przez doktorantów w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)

- 1 egzemplarz wersji drukowanej rozprawy doktorskiej

- 1 egzemplarz wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej i towarzyszących jej streszczeń, zapisanych w formacie PDF na płycie CD/DVD

- Opis rozprawy (załącznik nr 1 do zarządzenia 24/2021)

- Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (załącznik nr 2 do zarządzenia 24/2021)

- Oświadczenie (załącznik nr 3 do zarządzenia 24/2021)