Jan Paweł II – nauczanie i związki z AGH. W 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu.

08.10.2018
 
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH zaprasza na wystawę pt. Jan Paweł II - nauczanie i związki z AGH. W 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu. 
 
Ekspozycja ta wpisuje się w cykl uroczystości rocznicowych związanych z wyborem kardynała Karola Wojtyły na Papieża.
 
W pierwszej części wystawy zaprezentowano encykliki Jana Pawła II, będące wykładnią Jego nauczania. Druga część ekspozycji poświęcona jest związkom Papieża z AGH. 2 lutego 2000 roku Senat AGH nadał Janowi Pawłowi II tytuł doktora honoris causa  w uznaniu „ogromnych zasług w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii”. Na wystawie zgromadzono zdjęcia z pielgrzymek pracowników AGH do Watykanu i mniej oficjalnych kontaktów oraz wybór publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II i kolekcję plakatów.
 
Wystawę można oglądać w sali wystawowej Biblioteki Głównej AGH do 12 listopada 2018 roku.
 
Zapraszamy.