Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus

19.09.2018

Autorzy publikacji mają możliwość poprawiania danych w swoich profilach w bazie Scopus. Szczegółowe informacje znajdują się w  instrukcji (w języku polskim):


Zglaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus - instrukcja