Normalizacja dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna? 13.06.2018 r.

29.05.2018

W środę 13 czerwca 2018 r.  w godz. 9.00 – 11.00 w Bibliotece Głównej AGH odbyło się seminarium "Normalizacja dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna?” .

 

Wysłuchaliśmy dr  inż. Zygmunta Niechody, doradcy prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

Wprogramie seminarium znalazły się zagadnienia:

    Normalizacja - co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze.
    Efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy.
    Normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach.
    Korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej).
    Rola norm w funkcjonowaniu firmy.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącemu oraz wszystkim  uczestnikom za liczne przybycie.  Ze względu na duże zainteresowanie z pewnością powtórzymy wydarzenie w przyszłym roku akademickim.

 

Doskonałym podsumowaniem  seminarium są słowa:

"Uczenie się o normach i normalizacji pomoże Ci robić postępy jako studentowi

lub na wczesnych etapach twojej kariery. Nie tylko nauczy

Cię kluczowych procesów inżynierii/nauki oraz technik, które są

powszechnie akceptowane, ale również wykaże, że masz wiedzę na

temat oznakowania CE i dostępu do rynku, możesz planować zadania,

obniżać koszty, podwyższać jakość dla Ciebie i twojej firmy oraz

wykazać, że produkty spełniają kryteria badań w odniesieniu do np.

bezpieczeństwa"

źródło: "Świat zbudowany na normach", tłum. dr inż. Zygmunt Niechoda,

Danish Standards Foundation, 2015

Nowy podręcznik poświęcony normalizacji i skierowany do studentów szkół wyższych można pobrać indywidualnie na stronie PKN.

 

Więcej

kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych BG AGH, Agnieszka Podrazik, 32-17, agnieszka.podrazik[at]bg.agh.edu[dot]pl