Wystawa nowości polskich 23.03.2018-19.04.2018

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 23 marca 2018 do19 kwietnia 2018.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, p. 121.

 

AUTOR

TYTUŁ

ROK

WYDANIA

SYGNATURA

Hall, Gary McLean

Adaptywny kod : zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady

2018

II 263626

Fain, Yakov

Angular 2 : programowanie z użyciem języka TypeScript

cop. 2018

II 263622

Wolff, Eberhard

Ciągłe dostarczanie oprogramowania : kompletny przewodnik

2018

II 263630

Cytowski, Jerzy

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

cop. 2017

II 263671

Khadzhynova, Svitlana

Drukowanie natryskowe (ink-jet)

2017

II 263558

Hałabura, Stanisław

Efektywność energetyczna a ubóstwo energetyczne w budownictwie wielorodzinnym

2018

II 263504

Monk, Simon

Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi : receptury

2018

II 263521

Rozentals, Nathan

Język TypeScript : tajniki kodu

cop. 2018

II 263619

Barszcz, Michał (red.)

Komercjalizacja B + R dla praktyków 2013

2013

II 263676

Przybylski, Bartłomiej

Lua i LaTeX : dynamiczne tworzenie dokumentów

2018

II 263593

Dokurno, Zbigniew

Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy

2017

II 263495

Stewart, Ian

Obliczanie Wszechświata : jak matematyka odkrywa Wszechświat

2018

II 263660

Świstak, Artur

Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

2018

II 263501

Fryc, Irena

Oświetlenie tuneli drogowych : modelowanie i analiza wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia

2017

II 263609

Rahman, Mizanur

PHP 7 : algorytmy i struktury danych

2018

II 263631

Sztekmiler, Krzysztof

Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań : podręcznik dla akustyków

cop. 2016

II 263556

Althoff, Cory

Programista samouk : profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania

2018

II 263633

Kaczmarek, Wojciech

Programowanie robotów przemysłowych

cop. 2017

II 263638

Antani, Ved

Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript

cop. 2018

II 263635

Raschka, Sebastian

Python : uczenie maszynowe

cop. 2018

II 263623

Rother, Kristian

Python dla profesjonalistów : debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu

2018

II 263618

Piper, Ben

Sieci Cisco w miesiąc : podręcznik administratora

2018

II 263629

Aczel, Amir D.

Statystyka w zarządzaniu

2018

II 263615

Bostrom, Nick

Superinteligencja : scenariusze, strategie, zagrożenia

cop. 2016

II 263674

Solon, Jerzy

Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym : ocena potencjału i wykorzystania

2017

II 263483

Kasperkiewicz, Krzysztof

Termomodernizacja budynków : ocena efektów energetycznych

2018

II 263582

Sokół, Radosław

Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit

2018

II 263614

Allsopp, Wil

Testy penetracyjne dla zaawansowanych : hakowanie najlepiej zabezpieczonych sieci na świecie

2018

II 263658

Filipova, Olga

Vue.js 2 : tworzenie reaktywnych aplikacji www

2018

II 263634

Lisiński, Marek (red.)

Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

2016

II 263640

Daniel, Steven F.

Xamarin : tworzenie interfejsów użytkownika

2018

II 263636

Damijan, Zbigniew (red.)

XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering, Kraków - Zakopane, 15-19 kwietnia 2013

2013

II 263592

Psiuk, Krzysztof

Zapis konstrukcji z zastosowaniem modelowania komputerowego

2017

II 263528

Bień, Witold

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

2018

II 263656

Gross-Gołacka, Elwira

Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji

2018

II 263657

Jabłoński, Marek (red.)

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie, finanse, kompetencje : praca zbiorowa

2016

II 263639

 

Zestaw materiałów pomocniczych opracowanych na podstawie szkoleń prowadzonych w ramach projektu : "Rozwój wypracowanych narzędzi wsparcia B+R w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem projektami badawczymi i komercjalizacją ich wyników"

2013

II 263661