Czasopisma pełnotekstowe SAGE Publishing

23.03.2018
Zapraszamy do testowania pełnotekstowych czasopism wydawanych przez SAGE  Publishing.  Dostęp obejmuje ponad 1000 czasopism  z następujących kolekcji:
 
SAGE PREMIER -  około 600 recenzowanych czasopism z różnych dziedzin nauki m.in.  inżynierii, nauk biologicznych, biomedycznych, społecznych, humanistycznych.
 
SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE (STM) – 449 czasopism z następujących dziedzin: inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologia, biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia  itd.
 
IMECHE (Institution of Mechanical Engineering) – 18 czasopism z zakresu szeroko rozumianej inżynierii, wydawanych we współpracy z Brytyjskim Zrzeszeniem Inżynierów Mechaniki.
 
Około 58% czasopism naukowych wydawnictwa SAGE znalazło się w rankingu Journal Citation Reports® z 2016 r. (Clarivate Analytics, 2017).
 
 
 
Test będzie trwał do 11 maja  2018 r.
 
Prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy dotyczących testowanych kolekcji do Oddziału Informacji Naukowej - tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl lub za pomocą formularza.