Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przestrzeganie warunków licencji i praw autorskich

Użytkowanie źródeł elektronicznych wymaga przestrzegania warunków licencji i praw autorskich. 
 
Zgodnie z umowami licencyjnymi dot. korzystania z zasobów elektronicznych zabronione jest:
 
  • udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie loginu i hasła,
  • automatyczne pobieranie tekstów,
  • kopiowanie całych zeszytów danego czasopisma i całych książek; liczba artykułów pobranych w czasie jednej sesji powinna odpowiadać rzeczywistym, bieżącym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej,
  • tworzenie lokalnych archiwów,
  • wykorzystywanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych.
 
Nieprzestrzeganie tych ustaleń może spowodować zablokowanie dostępu zarówno dla Użytkowników łamiących te ustalenia, jak i dla całej Uczelni.