InCites Benchmarking & Analytics

08.11.2017

Informujemy, że w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) został uruchomiony krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics firmy Clarivate Analytics. Dostęp trwa do dnia 6 grudnia 2017.

Dostęp na platformie Web of Science  (na górnym pasku należy wybrać InCites)

Informacje o logowaniu i o narzędziu InCites B&A

UWAGA: W przypadku problemów z logowaniem należy kliknąć w górnym menu na Web of Science,  JCR lub ESI i ponownie na InCites, a następnie zalogować się ponownie do InCites. Pomoc techniczna firmy Clarivate Analytics pracuje nad eliminacją problemu dwukrotnego logowania i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on rozwiązany. 

Zespół WBN prosi użytkowników o przesyłanie opinii na temat przydatności narzędzia InCites Benchmark&Analytics w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową. Opinie te zostaną przekazane do MNiSW, które rozważy celowość dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.
Wszystkich Uczestników szkoleń i użytkowników InCites prosimy o przesłanie swoich uwag na adres: hallay[at]icm.edu[dot]pl.

Poniżej kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych, które mają pomóc w zapoznaniu się z narzędziem i w pełnym wykorzystaniu dostępu testowego. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawiciela firmy Clarivate Analytics.

 

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i analiz

(poziom 1)

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 7 listopada 2017

 

Piątek, 10 listopada 2017

 

Wtorek, 14 listopada 2017

 

11:30-12:30

 

10:00-11:00

 

13:00-14:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A w badaniach - identyfikacja wiodących instytucji i autorów w różnych dziedzinach

(poziom 2)

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 7 listopada 2017

 

 

 

Wtorek, 14 listopada 2017

 

15:00-16:00

 

 

 

10:00-11:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A analiza dorobku instytucji i porównanie z liderami   

(poziom 2)

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 7 listopada 2017

 

 

 

Poniedziałek, 13 listopada 2017

 

13:30-14:30

 

 

 

10:00-11:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy krajowej i miedzynarodowej między instytucjami  

(poziom 2)

 

 

 

 

 

 

Czwartek, 9 listopada 2017

 

Środa, 15 listopada 2017

 

10:00-11:00

 

13:00-14:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie z konkurencyjnymi tytułami  

(poziom 2)

 

 

 

 

 

 

Piątek, 10 listopada 2017

 

 

 

Piątek, 17 listopada 2017

 

14:30-15:30

 

 

 

12:30-13:30

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki

(poziom 2)

 

 

 

 

 

 

Piątek, 10 listopada 2017

 

Środa, 15 listopada 2017

 

12:30-13:30

 

10:00-11:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A dla bibliotekarzy – wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism

(poziom 3)

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 13 listopada 2017

 

 

 

Czwartek, 16 listopada 2017

 

12:30-13:30

 

 

 

10:00-11:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i autorów

(poziom 3)

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 14 listopada 2017

 

Piątek, 17 listopada 2017

 

15:00-16:00

 

10:00-11:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej