Wystawa nowości polskich 6-17.11.2017

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 6 do 17 listopada 2017.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, p. 121.

 

AUTOR

TYTUŁ

ROK

WYDANIA

SYGNATURA

Dziatkiewicz, Grzegorz

Wybrane aspekty wyznaczania rozwiązań podstawowych w dynamice ośrodka magnetoelektrosprężystego

2017

II 262773

Trzaska, Jacek

Metodologia prognozowania anizotermicznych krzywych przemian fazowych stali konstrukcyjnych i maszynowych

2017

II 262782

Ściężor, Tomasz

Technologia Informacyjna dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Krakowskiej

2016

II 262859

Müller, Jarosław (red.)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera, [20-21 kwietnia 2016] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje

2016

II 262860

Boguski, Jan

Marketing innowacji : kreowanie innowacyjnych produktów i usług na potrzeby rynku

2016

II 262862

Boguski, Jan

Innowacyjne kontynenty : systemy innowacji jako instrumenty budowy stref innowacyjnego rozwoju na świecie

2016

II 262863

Michalski, Rajmund (red.)

Analityka wód i ścieków : wybrane zagadnienia

2017

II 262868

Siwczyński, Maciej

Synteza układów analogowych i cyfrowych

2016

II 262871

Koneczna, Renata

CSR i jego narzędzia jako element strategii firm : praktyczny przewodnik

2014

II 262876

Dudzik-Lewicka, Irena (red.)

Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji : monografia

2015

II 262882

Gwóźdź, Marian

Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych

2016

II 262890

Santarek, Krzysztof

Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy

2017

II 262892

Radziszewski, Piotr

Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych

2017

II 262894

Kwiatkiewicz, Piotr (red.)

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii  : energetyka  - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka

2017

II 262896

Kabus, Judyta

Logistyczne aspekty transportu : innowacje - zrównoważony rozwój - bezpieczeństwo

2016

II 262909

Ilnicki, Piotr

Zanikanie torfowisk = Peatland disappearance

2016

II 262911

Sedgewick, Robert

Algorytmy

cop. 2017

II 262916

Cent, Joanna

Wspólne zarządzanie przyrodą : partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005

2016

II 262918